Потребно е Flash plugin да биде инсталиран и активиран за да се прикаже видеото. Ве молиме кликнете долу за да го превземете и инсталирате.

Доколку е веќе инсталиран, а сепак се прикажуваа оваа грешка, тоа значи дека plugin-от не е активиран. За да го активирате направете ги следните чекори. Од менито за опции изберете Manage Add-ons, потоа Toolbars and extensions, потоа селектирајте Shockwave Flash Object и кликнете на Enable во долниот десен агол. Потоа направете refresh на страната.

Друго решение е да користите Google Chrome, Microsoft Edge, Safari или Opera прелистувач, бидејќи тие немаат потреба од Flash plugin.

..
Квалитетот на водата во Охридското Езеро е на високо ниво

Прегледи: ...

Дата: 11-Јуни-2024

Време траење: 00:00:45

Категории: МАКЕДОНИЈА

Анализите на охридскиот Центар за јавно здравје покажуваат дека квалитетот на водата во Охридското Езеро во моментов е на високо ниво, односно е од прва и втора класа. Сепак има и повеќе црни точки кои негативно влијаат врз езерскиот екосистем и на тие простори капењето е небезбедно. Тоа пред сè се однесува на околината каде што се влеваат реките, кои во себе содржат фекални и други загадени води. Покритично во однос на квалитетот на водата се очекува да биде во јули и август кога се преоптеретува колекторскиот систем при што доаѓа до излевања, како и долж брегот каде што има населби кои не се приклучени на овој систем.