Македонското земјоделство со умерен напредок

Гледачи: 16

Дата: 16-Окт-2020

Време траење: 00:01:24

Категории: МАКЕДОНИЈА

Северна Mакедонија е умерено подготвена за преговори со Eвропската унија во областа на земјоделството. Напредок е забележан во спроведувањето на ИПАРД 2 програмата и во некои други области, но сѐ уште има слабости во интегрираната административна контрола. Европската комисија во извештајот како забелешка ја има наведено и потребата од доекипирање на платежната агенција.

Методија Трајков