Заминувањето во странство главна причина за недостиг на кадар

Гледачи: 12

Дата: 17-Фев-2020

Време траење: 00:02:12

Категории: ЕКОНОМИЈА

62% од анкетираните компании имаат проблеми со обезбедување на потребниот кадар. Анкетата покажала и дека над две третини од фирмите се подготвени да вложат сопствени средства во преквалификација и доквалификација за да дојдат до потребните стручњаци...

Свето Николовски