Да се ратификува Договорот од Маракеш за олеснување на пристапот до објавени дела на слепите лица

Шест години по потпишувањето на Договорот од Маракеш, Македонија сѐ уште не е меѓу 38-те земји кои ја ратификуваат и имплементираат содржината.

Гледачи: 14

Дата: 28-Ноем-2019

Време траење: 00:01:37

Категории: МАКЕДОНИЈА

Шест години по потпишувањето на Договорот од Маракеш, Македонија сѐ уште не е меѓу 38-те земји кои ја ратификуваат и имплементираат содржината. Иако со него е предвидено олеснување на пристапот до книги за слепите и лицата со оштетен вид, сепак засега државата прави само напори за негова ратификација.