Персонална асистенција

Во оваа емисија се осврнуваме на уште еден за нас тренд - да се востанови системот за персонална асистенција на нашите пријатели со некаква попреченост.

Гледачи: 115

Дата: 26-Ноем-2019

Време траење: 00:29:10

Категории: ПЕТТИОТ АНГЕЛ

Во оваа емисија се осврнуваме на уште еден за нас тренд - да се востанови системот за персонална асистенција на нашите пријатели со некаква попреченост. Низ еден многу позитивен пример со Соња и Маргарита, гледаме дека тоа не е само модерна новост, туку можност за поактивно вклучување на лицата со попреченост во секојдневниот живот, затоа што веќе ја имаат и официјалната помош и поддршка. Всушност, добиваат прво пријател, а потоа и платен службеник што помага....