Медиумите и демократијата во Западен Балкан

Иако е нотирано дека постои напредок на евроатланскиот пат сепак во секторот за медиумите состојбата не е променета.

Гледачи: 14

Дата: 7-Ноем-2019

Време траење: 00:01:59

Категории: МАКЕДОНИЈА

Иако е нотирано дека постои напредок на евроатланскиот пат сепак во секторот за медиумите состојбата не е променета. Не може да постојат слободни медиуми без слобода на изразување - заклучок од конференцијата „Медиумите и демократијата во регионот во Западен Балкан“. Конференцијата е организирана од косовскиот институт за медиуми и комуникација и невладината БИРЦ од Македонија..