Македонски узус - Емисија 6

Во Македонски узус емисија 6 зборуваме за дикцијата, за логичкиот акцент, за познавањето на мајчиниот јазик, како и за негувањето на македонскиот стандарден јазик во театрите, а се разбира не изостанува и уметничката интерпретација на поезија од наши автори.

Гледачи: 71

Дата: 7-Окт-2019

Време траење: 00:24:12

Категории: МАКЕДОНСКИ УЗУС

Во Македонски узус емисија 6 зборуваме за дикцијата, за логичкиот акцент, за познавањето на мајчиниот јазик, како и за негувањето на македонскиот стандарден јазик во театрите, а се разбира не изостанува и уметничката интерпретација на поезија од наши автори.
Гостуваат: Господин Ставре Џиков, познат општественик и публицист; Сашо Гигов – Гиш, книжевник и новинар; Господин Ристо Стефановски, театролог и прев директор на Драмски театар и на МНТ; Сузана Тодоровска, новинар.