Спречување измами со буџетот на ЕУ

Земјава континуирано работи на борбата против измами во целост ја применува политиката на ЕУ за нула толеранција, - тврдат надлежните .

Гледачи: 3

Дата: 19-Септ-2019

Време траење: 00:00:41

Категории: ЕКОНОМИЈА

Земјава континуирано работи на борбата против измами во целост ја применува политиката на ЕУ за нула толеранција, - тврдат надлежните . Од европската канцеларија со став соработката со националните власти е од големо значење.. Заедничка одговорност е парите од финасиската помош да бидат потрошени коректно