„Работа со душа, работа со срце“

Во оваа емисија се осврнуваме на тешката, макотрпна и неизвесна работа на дефектолозите, логопедите и другите стручњаци во посебните основни училишта.

Гледачи: 50

Дата: 9-Септ-2019

Време траење: 00:28:08

Категории: ПЕТТИОТ АНГЕЛ

Во оваа емисија се осврнуваме на тешката, макотрпна и неизвесна работа на дефектолозите, логопедите и другите стручњаци во посебните основни училишта. Како изгледа со денови и месеци да се повторуваат буквите, броевите, основните поими – се со цел да се описменат децата со посебни образовни потреби и да се подготват за живот во средината која рака на срце тешко ги прифаќа поинаквите од себе?