Нови услови за закуп на земјоделско земјиште

Нови услови за закуп на земјоделско замјиште. Со владините измени на законот се предвидува можност за градба на објекти на државно земјоделско земјиште.

Гледачи: 27

Дата: 12-Јуни-2019

Време траење: 00:01:14

Категории: МАКЕДОНИЈА

Нови услови за закуп на земјоделско замјиште. Со владините измени на законот се предвидува можност за градба на објекти на државно земјоделско земјиште. Лицата до 40 години ќе бидат ослободени од плаќање на закупнината во првите 3 години.