Македонски узус - Емисија 4

Во оваа емисија зборуваме за отстапувањата од третосложното акцентирање во македонскиот стандардизиран јазик, за јазикот во македонските народни и забавни мелодии, а се разбира има и други интересни моменти.

Гледачи: 97

Дата: 7-Јуни-2019

Време траење: 00:27:49

Категории: МАКЕДОНСКИ УЗУС

Во оваа емисија зборуваме за отстапувањата од третосложното акцентирање во македонскиот стандардизиран јазик, за јазикот во македонските народни и забавни мелодии, а се разбира има и други интересни моменти.
Гостуваат: д-р Елена Јованова - Грујовска, директорка на институтот за македонски јазик, д-р Снежана Веновска - Антевска од Институтот за македонски јазик , д-р Родна Величковска од Институтот за фолклор и Сашо Гигов – Гиш, книжевник, новинар и музичар.