Средба на светската фолклорна организација

Од 16 до 20 мај светската фолклорна организација во Битола ќе одржи секторски митинг за земјите од Јужна Европа..

Гледачи: 1

Дата: 15-Мај-2019

Време траење: 00:00:58

Категории: КУЛТУРА

Од 16 до 20 мај светската фолклорна организација во Битола ќе одржи секторски митинг за земјите од Јужна Европа.. Ова е еден од седумте секторски конгреси на невладина организација, партнер на УНЕСКО од областа на нематеријалното културно богатство!