Нулта толеранција за родовото насилство

Да се стави крај на насилството врз жените и девојките во земјава, порака на ОБСЕ..

Гледачи: 6

Дата: 15-Мај-2019

Време траење: 00:00:56

Категории: МАКЕДОНИЈА

Да се стави крај на насилството врз жените и девојките во земјава, порака на ОБСЕ.. По спроведеното истражување, констатирани разни форми на насилство, ниско ниво на пријавување, најчесто прикривање и премолчување.. Алармираа за неопходност од залагање на институциите и невладиниот сектор за нулта толеранција за родовото насилство!