Македонското прашање во политиката на кралството СХС, Бугарија и Грција ( 1918 -1941)

Македонското прашање во политиката на кралството СХС, Бугарија и Грција ( 1918 -1941)

Гледачи: 104

Дата: 7-Јан-2019

Време траење: 00:42:53

Категории: АКТИВНОСТИТЕ И ВЛИЈАНИЈАТА НА ВЛАДИТЕ

Македонското прашање во политиката на кралството СХС, Бугарија и Грција ( 1918 -1941)