Сивата економија го уништува еснафот и прави штета на буџетот

Во Скопје има 5.000 регистрирани занаетчии, двојно поголем е бројот на оние кои работат на црно. Сивата економија освен што му прави штета на буџетот го уништува и еснафот. Од Комората на занаетчии бараат да се зајакне инспекцискиот надзор. Од Државниот инспекторат пак, велат дека е мал бројот на инспектори...

Гледачи: 8

Дата: 7-Дек-2018

Време траење: 00:02:00

Категории: ЕКОНОМИЈА

Викторија Милевска
Сивата економија го уништува еснафот. Од 5.000 регистрирани занаетчии во Скопје, речиси двојно е поголем бројот на оние кои работат на црно. Комората бара засилени инспекциски контроли. Штета трпи и еснафот и буџетот.
Регистрираните занаетчии се жалат дека плаќаат даноци на државата, а оние кои работат на црно и не придонесуваат со ништо во државната каса, сепак ги имаат истите бенефиции.