Нов тарифник за пресметка на трошоците на компании кои вршат регулирана енергетска дејност во делот на природен гас

Нов тарифник за пресметка на трошоците на компании кои вршат регулирана енергетска дејност во делот на природен гас.

Гледачи: 4

Дата: 7-Дек-2018

Време траење: 00:00:25

Категории: ЕКОНОМИЈА

Нов тарифник за пресметка на трошоците на компании кои вршат регулирана енергетска дејност во делот на природен гас. Во иднина наместо врз основа на максимално регулирана цена, ќе се користи максималниот регулиран приход. Однапред за пет години ќе ги знааат трошоците, профитот и амортизацијата. Промена на цената нема да има – велат надлежните.