Доделена државната награда „11 октомври“

Во собранието доделена државната награда 11 октомври за највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и другите дејности од јавен интерес на Република Македонија.

Гледачи: 37

Дата: 11-Окт-2018

Време траење: 00:02:34

Категории: МАКЕДОНИЈА

Во собранието доделена државната награда 11 октомври за највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и другите дејности од јавен интерес на Република Македонија.