Подобрување на пристапот до кредити

Потребно е позасилено кредитирање на земјоделството - и за финансиското јакнење на производителите и за подобрување на продуктивноста – заклучок од втората сесија на националната конвенција за ЕУ во Македонија..

Гледачи: 35

Дата: 13-Јуни-2018

Време траење: 00:00:59

Категории: МАКЕДОНИЈА

Потребно е позасилено кредитирање на земјоделството - и за финансиското јакнење на производителите и за подобрување на продуктивноста – заклучок од втората сесија на националната конвенција за ЕУ во Македонија.. Целта на проектот е развој на агросекторот..