Во детскиот свет

Градинката ,, Детска радост,, од Скопје со меѓународни проекти ја покажува македонската култура и историја во светот.

Гледачи: 367

Дата: 2-Апр-2018

Време траење: 00:13:13

Категории: МАКЕДОНСКИ ВРЕДНОСТИ

Градинката ,, Детска радост,, од Скопје со меѓународни проекти ја покажува македонската култура и историја во светот. Децата од најмала возраст , на на нив прилагоден начин, со свое учество, ги поддржуваат овие содржини.